Context-serien

CONTEXT - 7 livsbejakelser

är ett samarbetsprojekt med min vän Inga J. Wikstrand.
Vi har ställt ut våra verk på flera gallerier, företag och organisationer. Våra vepor är tänkta att inspirera till tankar och samtal i både offentlig och privat miljö. Veporna finns i 10 exemplar och går att abonnera på eller köpa. Kontakta mig så berättar jag mer!


Tankarna bakom

Context – 7 livsbejakelser


Idén föddes ur en längtan att skapa gemensamma verk med text och bild i samverkan – och att i dessa illustrera ett engagerande tema.

Temat växte fram genom diskussioner kring de sju dödssynderna. Visserligen finns det en del klokskap i dem, men med en negativ klang, tyckte vi. Vi ville vända på begreppen och skapa en livsbejakande aspekt och positiv kontrast till var och en av dödssynderna. Så här blev resultatet:

ÖDMJUKHET illustreras i elementet Trä - i kontrast till högmod

VÄNTAN/ Luft- lättja

DRIVKRAFT/Vatten - avund

GENEROSITET/Metall - girighet

NJUTNING/Jord - frosseri

SINNESFRÖJD/Blod - vällust

STYRKA/Eld - vrede


Veporna är våra gemensamma verk och vi har även var och en skapat tavlor som är våra individuella, fria tolkningar av livsbejakelserna. Vår ambition är att verken ska vara både tanke- och glädjeväckande – och inspirera till reflektion och samtal.

Vi ser framemot att höra om vi lyckats med detta …


Bästa hälsningar,

Anne Stewart & Inga J. Wikstrand


Utställning på Astellas Pharma, Danmark

Utställning på Arrie Kulturforum